Om afdelingen

Præsentation af afdeling


Rørkjærhusene består af 3 huse som blev fusioneret til én afdeling 1. januar 2012. I Manøgade er Nanna Dejrup Holden ansat som pædagogisk leder. I Store Bjørn og Lille Bjørn er Pernille Rahr ansat som pædagogisk leder.

Store Bjørn


I Store Bjørn kan vi have op til ca. 78 børn og har 4 grupper fordelt således:

  • 1 vuggestuegruppe med alderen ca. 0 til 2 år
  • 1 mellemgruppe med alderen ca. 2 - 4 år
  • 2 grupper med børnehavebørn i alderen ca. 3 - 6 år.
     

Lille Bjørn


I Lille bjørn kan vi have op til ca. 60 børn og har 3 grupper fordelt således:

  • 1 vuggestuegruppe med alderen ca. 0-3 år
  • 2 børnehavegrupper med alderen ca. 3-6 år – børnehaven kan modtage børnene yngre, enten børn fra vores egne vuggestue-grupper eller børn som kommer udefra.
     

Manøgade


Manøgade er normeret til ca. 32 børn i alderen 0-3 år fordelt på 2 grupper.