Coronavirus – læs seneste nyt fra Esbjerg Kommune

Forældreråd


Forældrerådet består af medlemmer fra alle tre huse i Rørkjærhusene. Én gang om året afholdes der valg til forældrerådet. I forældrerådet sidder der

5 medlemmer og 2 suppleanter. Alle deltager i ca. 4 årlige møder. Forældrene repræsenterer alle tre huse og den øvrige forældregruppe. På Tabulex kan man se, hvem der er medlem af forældrerådet. Forældrerådet tager gerne imod henvendelser fra den øvrige forældregruppe med emner, der kan tages op på forældrerådsmøderne. Forældrerådet har ingen bemyndigelse til at træffe overordnede beslutninger men har mulighed for at være i en tæt dialog med ledelsen omkring dagligdagen i husene. Udover leder er en medarbejder valgt ind som medlem i forældrerådet.

Vi følger styrelsesvedtægterne for bestyrelsesarbejdet.

 

.