Forældresamarbejde

Forældresamarbejde


Vi værdsætter den gode dialog med jer forældre. Vi vil gerne have et højt informationsniveau imellem os omkring jeres barns dagligdag såvel som et tæt samarbejde, hvor både forældre og institution støtter op omkring jeres barns udvikling og trivsel. Vi afholder løbende faste samtaler i jeres barns tid hos os. Efter behov kan der aftales yderligere samtaler. Kontaktpædagogen udleverer en dagsorden inden mødet og tager notater fra mødet. Leder deltager, hvis muligt samt efter behov i møderne.

 

Samtaler tilbydes som følgende:

  • Hjemmebesøg inden opstart (vuggestuebørn)
  • Opstartssamtale børnehavebørn udefra og fra dagplejen
  • Opfølgningssamtale 3-6 måneder efter barnets start.
  • Løbende samtaler i barnets tid i institutionen.
  • Kommende skolesamtale